6 jan. 2013

Änglarnas svar

Stefan Einhorn
Vid andra världskrigets slut kommer den unga kvinnan Hanna till Sverige med de vita bussarna. Hon har överlevt koncentrationslägrets fasor men förlorat allt. I Stockholm får hon anställning som barnflicka hos en familj med en liten son. Det hon har varit med om bevarar hon inom sig, men efterhand avslöjas hennes hemligheter och livet tar en oväntad vänding för alla inblandade.
En sinnrikt konstruerad roman som rör sig mellan det ockuperade Polen, Israel och Sverige. I varsin monolog berättar romanens sju personer sin del av historien, och inte förrän den sista pusselbiten är lagd framträder hela bilden av det ofattbara som skedde i det judiska gettot och vilka följder det fått för en svensk familj. En stark skildring av människans förmåga att göra såväl gott som ont och av hennes längtan efter försoning mitt i det allra mörkaste.

Mitt betyg: **** Ytterligare en svensk bok som handlar om förintelsens drabbade människor ur olika människors perspektiv - där, om det inte går att förlåta ändå kan få en förståelse för människors olika upplevelser av personligt dramatiska händelser - det finns inget svart eller vitt, inget är enbart god eller ond - återigen är kommunikation på lika villkor mellan människor det viktigaste för att försöka kunna förstå varandra.
Ett stort plus är intervjuen med författaren som ges efter epilogen!
Jag lyssnade på den "nedtankad"från Storytel och den har varit med mig som sällskap på mina promenadstråk.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar