25 sep. 2011

Genrepedagogik

Ett sätt att arbeta där eleverna undervisas explicit för att ge alla elever tillgång till skolspråket och förståelse för hur olika slags texter är uppbyggda. Genrepedagogik handlar om att synliggöra sådant som man i den vanliga undervisningen ofta tar för givet att eleverna redan känner till, sådant som elever från studievana hem kanske har med sig men som andra saknar. Det handlar om att tydliggöra textstrukturer för att eleverna lättare ska kunna läsa och förstå och det handlar om att ge eleverna kunskaper i hur man producerar olika texttyper.
Genrepedagogik handlar också om att ge eleverna ord och begrepp för att kunna tala om språk och om språkanvändning, ett metaspråk. Skriftspråket är inget modersmål...

I Låt språket bära - genrepedagogik i praktiken av Anniqa Sandell-Ring och Britt Johansson och Stärk språket stärk lärandet av Pauline Gibbons som ingår i kurslitteraturen kan läsa mer och få en bra inblick i hur man kan arbeta. Det finns också länkar på UR där man kan klicka på olika länkar för att ytterligare få en tydlig bild. Många arbetar på detta sätt men många gör det tyvärr inte. Jag tror att vi, framförallt vi som arbetar på mångkulturella skolor där det även finns många elever med svenska som förstaspråk men har svårigheter på det ena eller andra sättet, kan få eleverna med oss mer än vi har idag. Se även Knutbyskolan som har arbetat enligt genrepedagogiken i flera år och där Eija Kuymucu skrivit en rapport om detta arbete.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar