26 dec. 2012

Svikaren

Katarina Wennstam
Det rör sig helt klart om hämnd. För att fotbollsspelaren Sebastian Lilja vänt sin egen klubb ryggen och skrivit på för konkurrenten. Omdömena är både hårda och hotfulla: Jävla Bajenfitta! Du ska dö! Du pissade på oss! Sebastian Lilja får sitt sista år i livet förstört av anonyma hot. Och en dag hittas han i sin egen lägenhet i en stor blodpöl. Det ser ut att vara ett ganska enkelt fall att lösa förkriminalinspektör Charlotta Lugn. Det är naturligtvis en urspårad supporter som huggit kniven i Liljas kropp över sjuttio gånger. Och målsägarbiträdet Shirin Sundin, som kallas in för att företräda Liljas mor och far, får förklara för dem hur sport kan få människor att känna ett sådant oresonligt hat. Det första spår som kommer in leder också mycket riktigt mot ett av de värsta rötäggen, som söker spänningen i upploppen kring matcherna och de organiserade masslagsmålen mellan olika firmor, än vad som händer på själva planen. Men det är något som inte stämmer. Nya fakta kommer fram under utredningen som pekar i en helt annan riktning. Inte på en anonym våldsverkare utan någon som stått Sebastian Lilja nära. Väldigt nära. Katarina Wennstams Svikaren är en skakande skildring av våld och intolerans i sportens värld. En sund själ i en död kropp.

Mitt betyg: En riktig bladvändare trots att jag hakade upp mig på en del felaktiga språkformuleringar. Spännande, obehaglig, aktuell även om den ibland var förutsägbar med många stereotypiska inslag men det är bra att lyfta dem åter och åter och åter...Hatbrott är hemskt!!! Vi är alla människor och vi har alla goda sidor...
Ser fram emot nästa bok i författarens nya trilogi :)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar