5 dec. 2011

Gudars like 3

Tio översättningar av Sapfo som tros ha levt 600 f.Kr.

Salig syns mig, liksom en Gud, den yngling,
hvilken fått plats framför ditt öga, hvilken,
till ditt bröst sig lutande, hör din ljuflig -
tonande stämma:

Ser ditt löjes behag. - Ibröstet
med en helig bäfvan mitt hjerta klappar.
Blott din blick mig möter, i hast vid blicken
qväfves mig rösten:

Domnar tungan: djupt, i hvarenda åder,
lik en blixt, inljungar en helig flamma:
För mitt öga natt: för mitt öra hemsk, dåf-
dönande susning:

Kall mig strömmar svetten från pannan: bäfvan
kakar hvarje lem: - som en höstlig blomma,
blek, jag står på gränsen att dö, - och sjunker
tynande, andlös.
(övers. Johan Tranér 1820-talet)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar