17 maj 2011

En spricka i kristallen

Cecilia von KrusenstjernaI Suss familj har framgång och makt alltid varit självklara attribut. I bakgrunden tronar en dominerande morfar och i Suss egen familj styr en kylig mor. Men det är runt den dyrkade fadern, den framgångsrike företagsledaren som allting kretsar.
Suss växer upp som den felande länken i denna utifrån sett lyckade familj där fasaden aldrig får flagna och där sammanhållningen är A och O. Snärjd i dess garn har hon som vuxen haft svårt att frigöra sig och i sitt eget äktenskap slits hon mellan lojaliteterna med sin gamla familj och med sin nya. Det hela utvecklar sig efterhand till en kraftmätning där Suss till slut tvingas välja.

Mitt betyg: *** En snabbläst, tunn pocketbok som ibland känns upprepande av en människas prägling av sina föräldrar. Det jag väntar på är valet som en människa kan göra men det är myckett svårt att göra ett val utifrån de erfarenheter livet gett en och än svårare när föräldrar utövar makt över sina barn - maktkamper är de otäckaste kamperna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar