19 sep. 2011

Trögläst...

Det går ganska trögt med den skönlitterära läsningen vilket kanske inte är så konstigt med tanke på all kurslitteratur jag plöjer. Där finns en hel del godbitar.
Tankarna springer före av Tua Abrahamsson & PirkoBergman och Stärk språket stärk lärandet av Pauline Gibbons är två av böckerna som jag tycker är riktigt bra! Väntar på att mer litteratur ska anlända endera dagen till min arbetsplats så att jag kan läsa ifatt. Jag har också plöjt en del artiklar som också är intressanta och handlar huvudsakligen om arbete med genrepedagogik som nu är det som ska vara det "rätta".

1 kommentar: